JAC TẬP HUẤN NGHIỆP VỤ PCCC CHO CBCNV

JAC TẬP HUẤN NGHIỆP VỤ PCCC CHO CBCNV

Tháng 7/2018, Công ty đã tổ chức một khoá tập huấn PCCC cho các CBCNV khối văn phòng

Thực hiện Luật Phòng cháy và chữa cháy có hiệu lực từ ngày 04/10/2001;

Thực hiện Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng cháy và chữa cháy có hiệu lực từ ngày 01/7/2014;

Căn cứ Nghị định số 79/2014/NĐ-CP ngày 31/7/2014 của Chính phủ, quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật PCCC và Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Phòng cháy và chữa cháy có hiệu lực từ ngày 15/9/2014;

Căn cứ Thông tư số 66/TT-BCA ngày 16/12/2014 có hiệu lực từ ngày 06/02/2015 của Bộ Công an quy định chi tiết thi hành một số điều của Nghị định 79/2014/NĐ-CP.

Nhằm đảm bảo an toàn PCCC trong Công ty, đơn vị đã tổ chức huấn luyện nghiệp vụ PCCC cho các CBCNV thuộc khối văn phòng và xưởng sửa chữa. 

Với mục đích nâng cao ý thức chấp hành của Cán bộ, nhân viên trong việc thực hiện các quy định của Pháp luật về PCCC, nâng cao hiểu biết về an toàn PCCC, phòng ngừa không để xảy ra cháy nổ và xử lý tốt các tình huống khi có sự cố cháy nổ xảy ra.

 

0f4fae027035916bc824.jpg

 

4edd5ca8829f63c13a8e.jpg

 

83a8b2226d158c4bd504.jpg

 

8cdf5e5e816960373978.jpg

 

96fb72f9acce4d9014df.jpg

 

fdf60cc7d2f033ae6ae1.jpg

 

3d4e6a6db45a55040c4b.jpg

 

2f50fd5a236dc2339b7c.jpg

 

 

Theo Ngọc Châm.

 

Bài viết liên quan